Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Etično poslovanje

Sestavine za Soul Tree prihajajo neposredno od malih kmetov v Indiji, ki ne uporabljajo nobenih pesticidov v rastlinski pridelavi, in bistveni temelj tega sodelovanja je etično poslovanje, tj. zagotovilo kmetom, da bodo pošteno plačani za svoje delo.

To preprečuje izkoriščanje tako kmetov kot okolja. Vsi udeleženci skrbijo za okolje in obnovo gozdov, iz katerih prihajajo tudi nekatere sestavine. Da je vse, kot tudi piše na etiketi, potrjuje tudi mednarodni certifikat.

 

Izdelki